Här är företaget som utbildar och säljer färdigtränade Assistanshundar.

Hundarna är noggrant utvalda för att kunna hålla den högsta standarden. Den färdiga hunden samtränas med den nya ägaren (brukaren) för att inom några veckor börja sitt nya arbete.

  • När hundarna säljs är dom ögonlysta UA, röntgade höfter A,B och armbågar 0.
  • ACT lämnar ett års garanti på inlärda beteenden och en uppföljning görs efter ett år.
  • Hundarna är certifierade enligt Svenska Kennelklubbens och ADEU standard.
  • Vi väljer ut en lämplig hund i samråd med den nya ägaren utifrån temperament och personlighet.
  • Hundarna säljs färdigutbildade enligt ADI (Assistance Dogs Internationell) och ADEu (Assistance Dogs Europe) standard. Vanligtvis använder vi oss av friska Labradorer med friröntgade knän och armbågar och som är mellan 1 – 3 år gamla när de är färdigutbildade.
  • Examination skerenligt ADI (Assistance Dogs Internationell) och ADEu (Assistance Dogs Europe) standard och måste genomföras av den nya ägaren tillsammans med hunden. Detta prov anordnas av en ideell och partipolitiskt fri organisation ACT Assistancedogs som är medlemmar/kandidater i ADEu.
  • En Assistanshund är i tjänst under cirka åtta år.
  • Inköpet av en hund är en liten och snabbt intjänad kostnad.
  • Om man som funktionshindrad har en Assistanshund om hjälpmedel medför det att samhället spar både arbetstid och pengar, dessutom får också den funktionshindrade med bättre livssituation med minskat utanförskap.

Vi använder även andra raser som har rätt egenskaper för att bli en duktig assistanshund.

Vi har egen uppfödning av Jaktlabradorer som håller toppkvalitet. Vi följer hunden från den är valp till färdig Assistanshund. Vi förbereder,testar och utvärderar hundarna kontinuerligt under det första året och endast de som klara vårt sluttest är kvalificerade till fortsatt träning.

De hundar från vår uppfödning som inte bedöms lämpliga som assistanshundar kommer att säljas som specialsökshundar,jakthundar eller som familjehundar.   

Utifrån den mångåriga erfarenhet som finns hos oss kan vi se den enorma effekt det bli när en brukare med hjälp av en hund i större omfattning kan sköta sig själv. Den ökade livskvalitet och glädje som uppstår i samband med sin trogna vän är anmärkningsvärd. Vi kan även se den ekonomiska vinst det blir för staten och kommunerna som kan minska antalet timmar och kostnaderna för personliga assistenter.

 Här finns nu möjligheten för dig att skapa en bättre miljö och ökad livskvalitet som funktionshind. Detta genom att ha en en assistanshund vid din sida.

Företaget

Advanced Canine Technologies är ett internationellt företag í vilket vi specialiserat oss på att utbilda och sälja Assistanshundar över hela världen. Vårt säte har vi i Sverige (Borlänge).

Hundarna tränas upp och kvalitetssäkras utifrån ADEU standard och Svensk standard och kan därmed följa med på resor utomlands till länder inom Europeiska uninonen och därmed användas i dessa länder utifrån denna standard.

Företaget har två delägare med mångåriga erfarenheter av hundträning, inlärning, utbildning och arbete med hund.

 

Marie Fogelquist

d1b3a776-2e20-485f-8c7a-ac06c817daac4
Driver också House of Learning
Marie har arbetet med hundar och kursverksamhet sedan 
början av 1980-talet och haft egen kursverksamhet sedan 1985.

Utbildad instruktör (Anders Hallgrens utbildning samt SBKs B-instr.)
Utbildad Hundpsykolog (Anders Hallgrens utbildning).
Utbildad Agilityinstruktör och Agilityinstruktörslärare.
Utbildad i Operant inlärning hos Bob Bailey, USA.
Marie har gått många utbildningar utöver detta inom ämnet hund och 
inlärning både i Sverige och utomlands. 


Hon har (tillsammans med Mats) hundarna Ayla,Dinky, Marko och Humlan.
Hundarna på bilden ovan är Ayla, Australian shepherd och Nora, jaktcocker.

Marie tränade (tillsammans med Anders Hallgren o Marie Hanssson) 
den första Servicehunden i Sverige, Lajban en bordercollie (1989).

Marie Fogelquist, Leif Johansson, Lajban och Anders Hallgren

Hon var projektledare för assistanshundsutbildningen (1993-1998) 
och utbildar fortfarande assistanshundar. 
Hon har arbetat med mögelhunden Barry Moore (1985-1988) och 
som hundförare på Securitas med Bianca (Australian cattledog). 
Marie har varit Agilitydomare från Agilityns start (1987) i Sverige fram till 2000.

Mats Hedlund

 

Han har (tillsammans med Marie) hundarna Marco,Kenzo, Dinky,Ayla,Humlan .
Mats är utbildad beteende teknolog med inriktning Instruktör samt även utbildad beteendeteknolog med inriktning Assistanshund.Mats har även utbildat sig inom Specialsök och tränat upp hundar och arbetat med specialsök främst i form av sök av olika "läckage" exempelvis läckor i jordvärmessystem.

Har även utbildat sig i Operant inlärning och håller kurser tillsammans med Bob Bailey och Marie Fogelquist.
Mats har också en gedigen ledar- och instruktörsutbildning genom tidigare 
arbete som Officer i försvaret (Dalregementet i Falun). 

Mats har tävlat i draghundskörning på SM-nivå i nordisk stil.